HRCC

Huisarts Reclame Consultatie Commissie

IkPas 24-04-2023

Verwijzing: Het is verstandig om bij twijfel langs de huisarts te gaan, alvorens te starten met IkPas (een maand géén alcoholgebruik)

Initiatiefnemer: IkPas

Ordeel HRCC: Een overgrote meerderheid van de gevraagde huisartsen is van oordeel dat de oproep om een verwijzing bij de huisarts te regelen onverstandig is.

Toelichting:

Open brief:

Beste IKPAS,

Het is een drukke tijd voor zorgverleners, zowel in het ziekenhuis als voor de huisartsen. Om de zorgvraag zo goed mogelijk aan te kunnen, is het van belang dat zorgverleners als een team samenwerken. Een belangrijk onderdeel daarvan is weten hoe, wat en wanneer wij patiënten naar elkaar verwijzen en met welke boodschap we dat doen.

In een van jullie informatiebrieven roepen jullie mensen op om bij twijfel over deelname aan IkPas-uitdaging de huisarts te raadplegen. Huisartsen staan samen met jullie helemaal achter een verantwoord alcoholbeleid en delen met jullie de zorg omtrent de gevaren voor alcohol. Onze patiënten die over hun alcoholgebruik met ons willen spreken zijn daarover uiteraard welkom. Alleen, wij zijn niet betrokken bij jullie campagne/uitdaging en kunnen hier dan ook lastig vragen over beantwoorden. Bovendien, wij huisartsen hebben het zoals aangegeven erg druk. De oproep om bij twijfel over deelname IkPas de huisarts te raadplegen kan leiden tot onnodige en overbodige zorg, die we in deze drukke tijd graag willen voorkomen.

Ons advies zou zijn om patiënten initieel te informeren over alcoholmisbruik via de website thuisarts.nl. Daar kunnen patiënten informatie vinden over alcoholgebruik en bepalen welke situatie ten aanzien van alcoholmisbruik op hen van toepassing is. Mede op basis van die informatie kan de patiënt bepalen of contact met de huisarts nodig is. Als patiënten meer informatie willen hebben over de IkPas-uitdaging, dan lijkt het ons vanzelfsprekend dat zij met de organisatie achter IkPas contact kunnen opnemen.

In totaal hebben 270 huisartsen een enquête ingevuld met daarin de vraag of jullie oproep om contact op te nemen met de huisarts verstandig is. 68% van deze huisartsen is van oordeel dat jullie oproep onverstandig is, 15% twijfelt, 7% heeft geen mening en 10% vindt het een verstandige oproep. Kortom, een overgrote meerderheid van de huisartsen is van oordeel dat jullie oproep om bij twijfel naar de huisarts te gaan onverstandig is.

Om bovenstaande redenen en op basis van de enquête zouden wij jullie namens de Huisarts Reclame Consultatie Commissie (HRCC) vriendelijk willen verzoeken de reclamecampagne en de tekst op jullie website aan te passen. We denken graag met jullie mee wat een betere formulering zou zijn.

Alvast bedankt voor jullie begrip.

Met vriendelijke en collegiale groet,

De HRCC