HRCC

Huisarts Reclame Consultatie Commissie

Het doel

Voorkomen van onverstandige verwijzingen naar de huisarts, om ruimte te houden voor huisartsenzorg.

 

Waarom is de HRCC nodig?

Regelmatig worden mensen door andere organisaties onterecht naar de huisarts verwezen. Voorbeelden daarvan zijn reclames en campagnes waarin mensen worden aangemoedigd zich bij de huisarts te laten checken, patiëntenorganisaties die oproepen om een bepaalde zeldzame ziekte bij de huisarts te laten uitsluiten en instanties die oproepen om een medische verklaring bij de huisarts te halen.

 

Hoewel er doorgaans geen kwade intenties achter zitten, geven deze oproepen een grote druk op de huisartsenzorg. Dit leidt tot onnodige zorgkosten, onnodig medisch onderzoek en gaat ten koste van de tijd voor mensen die werkelijk huisartsenzorg nodig hebben.

 

Wat is het doel van de HRCC?

De HRCC wil controleren of verwijzingen door andere partijen naar de huisarts verstandig zijn. Mocht de HRCC van oordeel zijn dat een verwijzing onverstandig is, dan maken we dit kenbaar middels een open brief gericht aan de verwijzende organisatie. De open brief bevat uitleg waarom de HRCC van oordeel is dat de verwijzing onverstandig is, aangevuld met opbouwende kritiek.

 

Hoe bepaalt de HRCC of een verwijzing onverstandig is?

De HRCC legt de verwijzing middels een enquête voor aan een klankbordgroep van meer dan 2000 huisartsen. Indien een twee derde meerderheid van de huisartsen aangeeft dat de verwijzing onverstandig is zal de HRCC dit besluit overnemen.

 

Heeft de HRCC een wettelijke bevoegdheid?

De HRCC heeft geen wettelijke bevoegdheid. Het HRCC kan geen instantie dwingen een gedane verwijzing aan te passen. Het HRCC wil middels een open brief aan de organisatie zelf duidelijk maken dat zij de zorg onnodig belasten en een publiekelijk signaal afgeven. Zodra de organisatie de verwijzing aanpast en mensen niet langer om oneigenlijke redenen naar de huisarts stuurt, zal de melding van de organisatie op de website van HRCC worden aangepast.

Beoordeeld

Datum: 19-07-2023

Verwijzing: Het is onverstandig dat Bey by Bergman Clinics oproept een verwijzing te halen voor de borstprothese check.

Initiatiefnemer: Bey by Bergman clinics

Ordeel HRCC: Een overgrote meerderheid van de gevraagde huisartsen is van oordeel dat de oproep onverstandig is.


Voorgedragen

Deze verwijzingen worden momenteel beoordeeld door de HRCC. U kunt hier alle verwijzingen terugvinden.

Alles is beoordeeld

Wilt u een mogelijk onverstandige publiekelijke verwijzing naar de huisarts aan ons doorgeven?

Ziet er goed uit!

Wie zijn de HRCC?

Bart Meijman, huisarts

Bernard Leenstra, huisarts

Daisy Pors, huisarts

Danka Stuijver, huisarts

Derk Runhaar, huisarts

Isabel van Hövell, huisarts

Rinske van de Goor, huisarts

Robbert Keppel, huisarts

Maud Jansen, huisarts in opleiding

Anees Saban, softwareontikkelaar

Neem contact met ons op

Wilt u een publiekelijke verwijzing naar de huisarts doorgeven, of heeft u een andere vraag?

 

Mail ons dan via: [email protected]