HRCC

Huisarts Reclame Consultatie Commissie

GGZ-instelling 14-06-2022

Verwijzing: Iedereen die zich wil registreren om een app (GGZ-instelling) te gebruiken heeft een verwijzing van de huisarts nodig.

Initiatiefnemer: MINDLER

Bron: Link

Ordeel HRCC: Een overgrote meerderheid van de gevraagde huisartsen is van oordeel dat de oproep om een verwijzing bij de huisarts te regelen onverstandig is.

Toelichting: Mindler heeft ondertussen de reclamecampagne en de tekst op hun site aangepast.

Open brief:

Beste MINDLER,

Het is een drukke tijd voor zorgverleners. Zeker voor jullie binnen de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), maar even goed voor ons huisartsen. Om de zorgvraag zo goed mogelijk aan te kunnen, is het van belang dat zorgverleners als een team samenwerken. Een belangrijk onderdeel daarvan is weten hoe, wat en wanneer wij patiënten naar elkaar verwijzen en met welke boodschap we dat doen.

Op jullie website roepen jullie mensen op om een verwijzing bij de huisarts te regelen. Dat lijkt een effectieve en pragmatische oproep. Alleen, een verwijsbrief verwordt zo tot een administratieve handeling in plaats van een beoordeling of professionele hulp noodzakelijk is. Dit leidt niet tot minder druk op de zorg, maar juist tot een onaangename extra en onnodige druk op de GGZ. Het filter van de huisarts verdwijnt.

Beter zou zijn om patiënten te informeren over somberheid of depressieve stemming via de website thuisarts.nl (https://www.thuisarts.nl/somberheid). Zo kunnen patiënten zelf lezen en bepalen of zij naar de huisarts moeten met hun psychische klacht. Vervolgens kan de huisarts bepalen, of en waar, de patiënt het beste behandeld kan worden. Zo nodig, uiteraard ook bij MINDLER.

In totaal hebben 264 huisartsen een enquête ingevuld met daarin de vraag of jullie oproep verstandig is. 89% van deze huisartsen is van oordeel dat jullie oproep onverstandig is, 7% twijfelt, 2% heeft geen mening en 2% vindt het een verstandige oproep. Kortom, een overgrote meerderheid van de huisartsen is van oordeel dat jullie oproep om een verwijzing bij de huisarts te regelen onverstandig is.

Om bovenstaande redenen en op basis van de enquête zouden wij jullie namens de Huisarts Reclame Consultatie Commissie (HRCC) vriendelijk willen verzoeken de reclamecampagne en de tekst op jullie website aan te passen. We denken graag met jullie mee wat een betere formulering zou zijn.

Alvast bedankt voor jullie begrip.

Met vriendelijke en collegiale groet,

De HRCC