HRCC

Huisarts Reclame Consultatie Commissie

Darmklachten.nl 24-04-2023

Verwijzing: Darmklachten.nl oppert om een (herhaal)test aan te vragen via de huisarts

Initiatiefnemer: Darmklachten.nl

Bron: Link

Ordeel HRCC: Een overgrote meerderheid van de gevraagde huisartsen is van oordeel dat de oproep om een (herhaal)test bij de huisarts te regelen onverstandig is.

Toelichting:

Open brief:

Beste darmklachten.nl,

 

Voor zorgverleners is het een cruciaal tijdperk met drukte en krapte tegelijk. Zowel in het ziekenhuis, als voor huisartsen. Om de zorgvraag zo goed mogelijk aan te kunnen, is het essentieel dat zorgverleners als team samenwerken. Een belangrijk onderdeel daarvan is met elkaar af te stemmen hoe, waarvoor en wanneer wij patiënten naar elkaar verwijzen.

 

Op jullie website adviseren jullie mensen om na een positieve parasietentest een herhaaltest via de huisarts aan te vragen. Huisartsen willen graag met patiënten samen beoordelen welke zorg en welk aanvullend onderzoek geïndiceerd is, dat is door jullie oproep niet mogelijk. Dit leidt tot druk op de huisarts-patiënt relatie en leidt tot onverstandige, incomplete en/of overbodige zorg voor de patiënt. Bovendien verdwijnt hierdoor het filter van de huisarts.

 

De huisarts bepaalt samen met een patiënt in een consult wat voor hem/haar de beste diagnostiek en behandeling is. Dit doen ze op basis van de NHG richtlijnen, maar in samenspraak met de patiënt. Volgens wetenschappelijk onderzoek is raadzaam om terughoudend te zijn met het aanvragen van fecesonderzoek, want de uitslag heeft zelden consequenties voor het beleid. Het wordt niet aangeraden om na behandeling nogmaals een feceskweek af te laten nemen. De oproep die jullie hiermee doen gaat dus tegen de wetenschappelijke richtlijn in, waarnaar huisartsen handelen. Beter zou het zijn om patiënten hierover te informeren en ze niet terug te verwijzen naar de huisarts.

 

Wij hebben collega huisartsen gevraagd wat ze van jullie oproep vinden. In totaal hebben 302 huisartsen een enquête ingevuld met daarin de vraag of jullie oproep verstandig is. 85% van deze huisartsen is van oordeel dat jullie oproep onverstandig is, 8% twijfelt, 6% heeft geen mening en 1% vindt het een verstandige oproep. Ons advies is daarom om de oproep om een herhaaltest via de huisarts aan te vragen, te verwijderen van jullie site.

 

We zouden jullie namens de Huisarts Reclame Consultatie Commissie (HRCC) vriendelijk willen verzoeken de tekst op jullie website aan te passen. We denken graag met jullie mee wat een betere formulering zou zijn.

 

Alvast bedankt voor jullie begrip.

 

Met vriendelijke en collegiale groet,

 

De HRCC