HRCC

Huisarts Reclame Consultatie Commissie

CZ zorgverzekeraar 24-04-2023

Verwijzing: Patienten die geen second opinion krijgen vanuit de specialist, kunnen deze aanvragen bij de huisarts.

Initiatiefnemer: CZ

Bron: Link

Ordeel HRCC: Een overgrote meerderheid van de gevraagde huisartsen is van oordeel dat de oproep om een verwijzing bij de huisarts te regelen onverstandig is.

Toelichting: CZ heeft de tekst op hun site aangepast.

Open brief:

Beste CZ,

Voor zorgverleners is het een cruciaal tijdperk met drukte en krapte tegelijk. Zowel in het ziekenhuis, als voor huisartsen. Om de zorgvraag zo goed mogelijk aan te kunnen, is het essentieel dat zorgverleners als team samenwerken. Een belangrijk onderdeel daarvan is met elkaar af te stemmen hoe, waarvoor en wanneer wij patiënten naar elkaar verwijzen.

Op jullie website roepen jullie mensen op om een verwijzing voor een second opinion bij de huisarts te vragen, als ze deze niet krijgen van hun medisch specialist. Dit lijkt een pragmatische oproep, maar leidt tot druk op de huisarts-patiënt relatie en onverstandige, incomplete en/of overbodige zorg. Bovendien wordt de huisarts hierdoor belast met extra en onnodige administratie.

Een behandelend medisch specialist hoort een verzoek om een second opinion van diens patiënt samen te bespreken en in samenspraak met de patiënt te kijken hoe aan de onvrede achter dit verzoek tegemoet te komen. Bij zwaarwegend bezwaar tegen een second opinion, mag een medisch specialist dit verzoek afwijzen, bijvoorbeeld als een patiënt al meerdere malen een second opinion heeft aangevraagd voor hetzelfde medische probleem. In dat geval draagt een second opinion niet meer bij aan de kwaliteit van zorg. 

Het is niet de bedoeling dat anderszins bezwaren voor een second opinion vanuit de behandelaar en/of een goed gesprek met de behandelaar vanuit de patiënt via de huisarts worden omzeild. Zeker niet, omdat de huisarts op die manier tussen behandelaar en patiënt wordt geplaatst, waardoor de arts-patiënt relatie onder druk komt te staan, en de overdracht daardoor gegevens uit tweede hand vermeldt voor zover bij de huisarts bekend.

Een verzoek om een second opinion kan verschillende redenen hebben. Een patiënt kan zich niet begrepen voelen, niet tevreden zijn over de behandeling, duidelijkere informatie willen, of wensen dat nog een paar extra ogen meekijkt. Wat de oorzaak ook is, de patiënt heeft klaarblijkelijk een onvoldoende beantwoordde hulpvraag en de behandelend medisch specialist hoort actief in dat proces betrokken te zijn. In gevallen waarbij dat zo is, vervalt een aanzienlijk aantal van de verzoeken om een second opinion.

Wij hebben collega huisartsen gevraagd wat ze van jullie oproep vinden. In totaal hebben 334 huisartsen een enquête ingevuld met daarin de vraag of jullie oproep verstandig is. 83% van deze huisartsen is van oordeel dat jullie oproep onverstandig is, 12% twijfelt, 1% heeft geen mening en 4% vindt het een verstandige oproep. Ons advies is daarom om mensen goed te informeren over bovengenoemde en te benoemen dat een verzoek om een second opinion altijd bij de behandelend medisch specialist thuishoort, wat aansluit bij afspraken zoals gemaakt in de zorg en onderschreven door VWS (zie www.verwijsafspraken.nl).

We zouden jullie namens de Huisarts Reclame Consultatie Commissie (HRCC) vriendelijk willen verzoeken de tekst op jullie website aan te passen. We denken graag met jullie mee wat een betere formulering zou zijn.

Alvast bedankt voor jullie begrip.

 

Met vriendelijke en collegiale groet,

De HRCC